در چند سال گذشته، حامل های ارزان قیمت به گزینه ای مطلوب برای مسافران تبدیل شده اند. مسافران اکنون انتظار بلیط هواپیما  یک تجربه کاملا شخصی را دارند، درست از مرحله رزرو تا پس از اتمام سفر خود. صنعت هوانوردی می تواند از تجزیه و تحلیل احساسات برای تعیین نیازهای مشتریان خود استفاده کند و سپس استراتژی مشتری خود را بر اساس آن تدوین کند.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) در گزارش اخیر خود در مورد " آینده صنعت هواپیمایی 2035 " فناوری ها و عواملی را تعیین کرده است که چگونگی شکل گیری صنعت هوانوردی را تعیین می کند . در این گزارش امنیت سایبری، رباتیک و اتوماسیون، چاپ سه بعدی، تکنیک‌های تولید جدید، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، اینترنت اشیا، داده‌های بزرگ، سوخت‌های جایگزین و منابع انرژی، طراحی‌های جدید هواپیما، روش‌های جایگزین ترانزیت سریع و فناوری‌های فضایی برجسته در این زمینه مشخص شده است. آینده بخش هوانوردی

پنج عامل اصلی در تغییر صنعت هوانوردی وجود دارد - جامعه، محیط زیست، سیاست، اقتصاد و فناوری. در  بلیط هواپیما تهران اهواز حالی که کنترل عوامل اجتماعی، محیطی، سیاسی و اقتصادی تا حدودی غیرممکن است، فناوری در حال تبدیل شدن به دغدغه اصلی صنعت هوانوردی است. با حالت‌های سفر جایگزین و آینده‌نگر مانند Hyperloop، با برجستگی روزافزون فناوری بسیار پیچیده AR/VR، صنعت هوانوردی در وضعیت نسبتاً پویایی قرار دارد. اگرچه، سفر هوایی همچنان حالت ترجیحی برای سفرهای طولانی مدت است، اما در صورت عدم تطبیق و هماهنگی با آخرین فناوری‌ها، ممکن است این بخش در جدول فعال شود.