در همین حال، جت اویشن می گوید که در سال جاری 36 هواپیما را به ناوگان مدیریتی جهانی خود اضافه کرده است، بلیط هواپیما  از جمله چهار فروند در خاورمیانه. ایالات متحده آمریکا 24 مورد از اضافه شده های جدید را شامل می شود که هر کدام چهار مورد در آسیا و اروپا هستند.
    ذخیره مقاله

گارمین قصد دارد سال آینده پلتفرم‌های هواپیمای جدیدی را برای سیستم ایمنی خودکار خود معرفی کند و می‌گوید در حالی که قابلیت فرود خودکار در حال حاضر به مدل‌های مجهز به عرشه پرواز G3000 محدود است، «هیچ دلیلی» وجود ندارد که چرا این فناوری نمی‌تواند «در حد» سازگار شود. تاریخ بعد» برای انواع دیگر با کابین خلبان یکپارچه آن.

گارمین قصد دارد سال آینده پلتفرم‌های هواپیمای جدیدی را برای سیستم ایمنی خودکار خود معرفی کند و می‌گوید  بلیط هواپیما مشهد کیش در حالی که قابلیت فرود خودکار در حال حاضر به مدل‌های مجهز به عرشه پرواز G3000 محدود است، «هیچ دلیلی» وجویکی از راه‌های کمک به مسافران عادی که با خلبان‌های نرم‌افزاری راحت باشند – در حالی که به آموزش و آزمایش سیستم‌ها نیز کمک می‌کند – می‌تواند این باشد که آنها را به عنوان کمک خلبانانی معرفی کنیم که در کنار خلبانان انسانی کار می‌کنند. هواپیماها با نرم افزار از دروازه ای به دروازه دیگر کار می کنند و خلبان ها دستور می دهند که فقط در صورت از کار افتادن سیستم، کنترل ها را لمس کنند. در نهایت خلبان ها را می توان به طور کلی از هواپیما حذف کرد، درست مانند آنها از قطارهای بدون راننده که ما به طور معمول در فرودگاه های سراسر جهان سوار آن می شویم
د ندارد که چرا این فناوری نمی‌تواند «در حد» سازگار شود. تاریخ بعد» برای سایر انواع دارای کابین خلبان یکپارچه آن.